calendulas

Eessõna


Mida kauem loodust jälgid ja temaga suhtled, seda enam jõuad äratundmisele, kui keeruline ja inimesele mõistatuslik loodus on. Samas on kõik lihtne ja ratsionaalne, toimivad kindlad seosed, põhjused ja tagajärjed, mille avastamiseks teadlased peavad sadu katseid tegema, aga mida loomad tunnevad ja oskavad instink­tiivselt kasutada.

Kes on näiteks karule õpetanud, et seedehäirete korral tuleb süüa karulauku, vigastuste puhul tohterdada ennast kuusevaiguga ja sipelgapesast otsida verd sulgevat sipelghapet?

Inimestel paraku niisugust loomupärast ravitunnetust enam pole, küll aga on nemadki aegade jooksul loomade tarkusest üht­teist omaks võtnud, samuti ajapikku hädade ja õnnelike juhuste kokkulangemisel mõndagi tarkust omandanud ning hiljem põl­vest põlve edasi andnud.

Mulle kui vanale apteekrile on ammu selge, et vajame rohkem looduslähedust. Emake maa annab meile mitte ainult toitu, vaid ka tervist. Olen isiklikult kogenud ja usun, et loodusannid on asendamatud. Vaja on ainult neid tunda, õigel ajal ja õigest ko­hast koguda, nõuetekohaselt kuivatada, säilitada ja vajaduse kor­ral ravim õigesti valmistada ning tarvitada. Ja veel üks väga eluline tähelepanek - ilma usuta ei maksa loo­duselt abi loota ega otsida.

Paljud minu sõbrad on soovinud, et ma paneksin oma kogemused kurja. Nii sündisidki ramatud "Koduapteek" ja "Saialillesuvi". Viimane sai teoks tänu paljude inimeste soovile, et ma veel kord räägiksin loodusravist. Nii olen ma varem ilmunud "Koduapteeki" täiendanud uute kogemuste põhjal ja tutvusta­nud ravimtaimede kogumist aastaaegade järgi. Minu tähelepanekud ei pretendeeri teaduslikule uurimusele vaid elu jooksul kogetule, mida tahaks nüüd teiega, lugupeetud rännukaaslased, jagada.

Apteegid on küll täis kalleid ravimeid, rahusteid ja uinuteid, kuid inimeste terviseprobleemid ei ole kuhugi kadunud. Tuleks rohkem hakata tegelema haiguste ennetamisega ja pöörduda lisaks moodsale meditsiinile tagasi ka loodusravi poole. Olen ravimtaimede ja muude loodusandide vastu huvi tundnud juba varasest noorusest saati. Juba karjapoisi eas lummas mind ravimtaimedega seonduv. Nüüd soovin oma teadmisi omakorda edasi anda tulevastele põlvedele.

Usun kindlalt, et pole haigust, mida ei võiks proovida looduslike vahen­ditega ravida - oleme ju kõik osake loodusest.

Tähelepanu! Ravimtaimede ja mürgiste taimede vahele on tihti raske piiri tõmmata, sest paljud ravimtaimed on suuremates kogustes mürgised ja võivad seetõttu põhjustada tõsiseid tervisekahjustusi. Mürgisus võib olla põhjustatud nii taimest endast, kui ka taime saastatusest raskemetallide, tööstusjäätmete, väetiste või taimekaitsevahenditega, samuti riknemisest, kui taime on valesti kuivatatud või säilitatud. Tervisele võib halvasti mõjuda ka ravimtaime liiga suur kogus. Mitmete haiguste puhul võivad teatud ravimtaimed olla vastunäidustatud ning haiguse kulgu hoopis raskendada. Samuti võivad mõned taimed esile kutsuda allergiat. Enne ravimtaimede tarvitamist on soovitav konsulteerida arsti või apteekriga. Raskemate haiguste puhul ei ole mõistlik ravimtaimi kasutada arsti määratud ravi asendajana. Ravimtaimed ei asenda mitmekülgset ja tasakaalustatud toitumist ning tervislikku elustiili. Ravimtaimi tuleb hoida lastele kättesaamatus kohas.


Käesoleva veebilehe haldaja ei vastuta avaldatud teabe kasutamisest tingitud mistahes tagajärgede eest, sealhulgas, kuid mitte ainult, võimaliku ravimtaimede kasutamise tagajärjel tekkinud tervisekahjustuse eest.